Đội Ngũ Nhân Sự

Mr. Nguyễn Tấn Tài
Tổng Giám Đốc

Kỹ sư Trường Đại học Công nghiệp 4, tốt nghiệp chuyên ngành điện công nghiệp với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng.

Mr. Dương Thiên Phúc
Kỹ sư xây dựng / PGĐ

Tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng trường Đại học Kiến Trúc TPHCM với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng.

Founder, Phó Giám đốc Nguyễn Thành Nhơn

Mr. Nguyễn Thành Nhơn
Phó Giám Đốc

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh. Có kinh nghiệm làm việc 3 năm tại Lasmo VN, 4 năm tại Schlumberger VN & 19 năm tại IKEA VN

Founder, Phó Giám Đốc Lý Ngọc Nương

Mrs. Lý Ngọc Nương
Kỹ sư môi trường / PGĐ

Tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư môi trường Đại học Văn Lang, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực.